CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

Certifikační orgán certifikující produkty (výrobky) při Silničním vývoji – ZDZ spol. s r.o. je akreditován Českým institutem pro akreditaci pod č. 3085.


Provádí certifikací produktů pro dopravní značení a dopravní zařízení. Používaný systém certifikace produktů je v certifikačním orgánu popsán souborem dokumentů, které tvoří systém managementu kvality certifikačního orgánu ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.


Certifikační postupy specifické pro konkrétní produkty jsou vytvořeny na základě požadavků uvedených v technických specifikacích (např. norma, evropský dokument pro posuzování, technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy, stavební technické osvědčení, osvědčení o vhodnosti výrobku, atd).


Informace o vydaných certifikátech Vám na vyžádání rádi sdělíme e-mailem.


Seznam posuzovaných výrobků a technických specifikací

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace


Dotazník spokojenosti zákazníků


Informační soubor


Ceník


Kontakt:

Ing. Matin Tóth, MBA

tel.: +420 606 412 507

e-mail: martin.toth@gmail.com