DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Autorizovaná osoba AO 208 provádí u stanovených výrobků posouzení shody jejich vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Jedná se o výrobky zařazené v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.,do skupiny č. 9 – Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení, pořadové číslo 5 – Vybavení komunikací.

V oblasti dopravního zařízení se jedná o tyto skupiny výrobků:

dopravní majáčky (refýžové sloupky)

odrazová zrcadla

parkovací sloupky a zábrany

směrové sloupky

zpomalovací prahy

dopravní knoflíky


Informace o vydaných certifikátech Vám na vyžádání rádi sdělíme e-mailem.


Kontakt:

Ing. Martin Tóth, MBA 

tel.: 00420 548 424 211

e-mail: zdz@silvyvoj.cz ,    martin.toth@gmail.com