VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Autorizovaná osoba AO 208 provádí u stanovených výrobků posouzení shody jejich vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Jedná se o výrobky zařazené v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.,do skupiny č. 9 – Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení, pořadové číslo 5 – Vybavení komunikací.

V oblasti vodorovného dopravního značení se jedná o tyto skupiny výrobků:

výrobky pro stálé vodorovné dopravní značení

barvy

termoplastické materiály

za studena pokládané plasty

předem připravené materiály (termoplasty, plasty pokládané za studena, fólie)


V „Katalogu“, který je každoročně schvalován Ministerstvem dopravy,  jsou uvedeny výrobky pro stálé i přechodné vodorovné dopravní značení a hmoty červené barvy.

„Katalog“ je prezentován v elektronické podobě na stránce www.kataloghmot.cz .


Informace o vydaných certifikátech Vám na vyžádání rádi sdělíme e-mailem.


Kontakt:

Ing. Martin Toth, MBA

tel.: 00420 606 412 507

e-mail: martin.toth@gmail.com