AUTORIZOVANÁ OSOBA

Autorizovaná osoba AO 208 provádí u stanovených výrobků posouzení shody jejich vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Jedná se o výrobky zařazené v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.,do skupiny č. 9 – Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení, pořadové číslo 5 – Vybavení komunikací.Kontakt:

Ing. Martin Tóth, MBA

tel.: +420 606 412 507

e-mail: martin.toth@gmail.com