ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Zkušební laboratoř  Silničního vývoje – ZDZ spol. s r.o. je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č. 1182.


Zkušebna provádí zejména:

mechanické zkoušky svislých dopravních značek a dopravních zařízení

světelně technická měření svislých dopravních značek a dopravních zařízení

měření parametrů vodorovných dopravních značek

zkoušení materiálů na dodatečný posyp

identifikační zkoušky hmot pro vodorovné dopravní značení

zkoušení hmot pro vodorovné dopravní značení na zkušebním úsekuOsvědčení o akreditaci


Kontakt:

Ing. Martin Tóth, MBA

tel.: +420 606 412 507

e-mail: martin.toth@gmail.com