ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Zkušební laboratoř  Silničního vývoje – ZDZ spol. s r.o. je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č. 1182.


Zkušebna provádí zejména:

mechanické zkoušky svislých dopravních značek a dopravních zařízení

světelně technická měření svislých dopravních značek a dopravních zařízení

měření parametrů vodorovných dopravních značek

zkoušení materiálů na dodatečný posyp

identifikační zkoušky hmot pro vodorovné dopravní značení

zkoušení hmot pro vodorovné dopravní značení na zkušebním úseku


Dotazník spokojenosti zákazníků


Osvědčení o akreditaci


Kontakt:

Ing. Martin Tóth, MBA

tel.: +420 606 412 507

e-mail: martin.toth@gmail.com